Branscher

Entreprenadbolag

Excore fick förtroendet att hjälpa till då majoriteten av aktierna i grävtjänstbolag i Göteborgsområdet med tillhörande systerbolag förvärvades av en bolagsgrupp i Stockholm. Bolaget är ett entreprenadbolag med fokus på markentreprenader inom fjärrvärme och fjärrkyla. Bolaget har sitt säte utanför Göteborg och deras kunder utgörs främst av kommunala och regionala beställare i Göteborgsregionen med höga krav på kvalitet. Bolaget har ca 45 personer anställda med en omsättning om ca 150 Mkr.

För ytterligare information kontakta daniel.lifveredson@excore.com.

Vill du veta mer?

Kontakta oss för ett förutsättningslöst möte. Alla samtal sker under strikt sekretess.