Branscher

Lyko köper Grazette

Excore har agerat rådgivare till Grazette vid försäljningen till Lyko. Första delen av affären genomfördes 2021 och nu förvärvas resterade del. Affären ger bland annat Lyko skalfördelar och kompetens inom fysisk och digital handel. Affären breddar även Lykos erbjudande gällande Private Label, vilket är ett växande område och passar bra i Lykos expansion i Europa. 

Lyko koncernen omsätter idag ca 2,5 Mdkr och Nordens ledande e-handelsbolag inom skönhet och har 32 helägda butiker i Sverige, Norge och Finland samt två egna fabriker med tillverkning av skönhetsprodukter.

https://lyko.com/sv/om-lyko/media/pressmeddelanden/lyko-group-ab-publ-forvarvar-majoriteten-i-grazette-of-sweden-ab

Vill du veta mer?

Kontakta oss för ett förutsättningslöst möte. Alla samtal sker under strikt sekretess.