Branscher

Tillverkningsindustri

Då ett välkänt svenskt företag inom säkerhetsindustrin bestämde sig för att förändra ägarstrukturen fick Excore förtroendet att hjälpa till. Styrkan i bolag har alltid varit förmågan att förnya sig och tillsammans med ny ägare skapas nu fler möjligheter att nå ut på den internationella marknaden. Den nya ägaren är ett anrikt internationellt tillverkningsföretag.

För ytterligare information kontakta daniel.lifveredson@excore.com.

Vill du veta mer?

Kontakta oss för ett förutsättningslöst möte. Alla samtal sker under strikt sekretess.