Sammanslagning

Sammanslagning eller fusion

Ibland är det aktuellt med fusion eller sammanslagning. Det innebär att två eller fler bolag går samman, genom att samtliga tillgångar och skulder övertas av det ena bolaget mot ersättning till ägarna i det överlåtande företaget. Det finns olika sätt som ägarna i det överlåtna bolaget kan få betalt. Antingen kontant eller nya aktier i det övertagande bolaget.

Böcker

Läs våra böcker

Excores VD och grundare Daniel Lifveredson har skrivit två böcker. Klicka på länken för att ladda ner dem som PDF:er.

Livsverk till salu
Tillväxt till salu

Andra tjänster

Våra tjänster

Vill du veta mer?

Kontakta oss för ett förutsättningslöst möte. Alla samtal sker under strikt sekretess.